Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Cura poss jau ma laschar pensiunar?

Vegliadetgna ordinaria da renta

En Svizra è la vegliadetgna ordinaria da renta dals umens 65, da las dunnas 64 onns.

Retratga anticipada da la renta

Vus pudais retrair la renta da vegliadetgna da l'emprima pitga 1 u 2 onns pli baud. Tar ina retratga anticipada dad 1 onn vegn Vossa renta reducida per 6,8 pertschient per tut la durada da la perioda che la renta vegn retratga, tar ina retratga anticipada da 2 onns per 13,6 pertschient. Las modalitads e las premissas da la retratga anticipada pudais Vus chattar en il fegl d'infurmaziun da la AVS "Vegliadetgna flexibla da renta" (cfr. link).­

La renta da la 2. pitga pudais Vus mo retrair anticipadamain, sch'il reglament da Vossa cassa da pensiun prevesa expressivamain quai; las premissas latiers èn fixadas en il reglament.­ La vegliadetgna minimala per la retratga anticipada da questa renta è 58 onns. Fin a l'entrada da la vegliadetgna ordinaria da renta survegnis Vus mo la renta da la prevenziun professiunala (2. pitga). As infurmai tar la cassa da pensiun, sche l'uschenumnada renta transitorica è previsa en il reglament u betg. Mintgatant vegn questa renta transitorica surpigliada dal patrun; sche na, la stuais Vus pajar sez.

Tar ina retratga anticipada da la renta vegn reducida tant la renta da la AVS sco er la renta da la 2. pitga per l'entira durada che la renta vegn retratga.

Suspensiun da la renta

Cura che Vus avais cuntanschi la vegliadetgna ordinaria da renta pudais Vus suspender il cumenzament da la retratga da la renta da la AVS per 1 fin 5 onns. La renta da vegliadetgna vegn augmentada per l'entira durada da la retratga da la renta, tut tenor la durada da la suspensiun. Las modalitads e las premissas da la suspenisun chattais Vus en il fegl d'infurmaziun da la AVS "Vegliadetgna flexibla da renta" (cfr. link).

Fegl d'infurmaziun "Vegliadetgna flexibla da renta"