Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Tgira genituriala en cas da geniturs che n'èn betg maridads in cun l'auter

A partir dal 1. da fanadur 2014 vala il dretg da tgira cuminaivel.

La tgira genituriala – midada dal Cudesch civil svizzer

Sch'ils geniturs n'èn betg maridads in cun l'auter e sch'els vulan exequir cuminaivlamain la tgira genituriala, ston els dar giu cuminaivlamain ina decleraziun respectiva en scrit. Per che la tgira genituriala cuminaivla possia vegnir installada, ston ils geniturs declerar ch'els:

  • sajan pronts da surpigliar cuminaivlamain la responsabladad per l'uffant ed
  • hajan chattà ina cunvegna davart la surveglianza da l'uffant e davart las relaziuns persunalas u davart la participaziun da mintga genitur a la tgira da l'uffant sco er davart la contribuziun da mantegniment per l'uffant.

Questa decleraziun po vegnir consegnada cuminaivlamain ubain en l'uffizi da stadi civil ensemen cun la renconuschientscha d'uffants ubain separadamain a l'autoritad per la protecziun d'uffants.