Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Sortir da la Svizra cun martganzia privata e cun vehichels

Per sortir da la Svizra cun Vossa martganzia privata na stuais Vus da princip resguardar naginas prescripziuns da duana spezialas. Vus na stuais er pajar nagins dazis d'export a las autoritads svizras.

Scumonds e permissiuns

Scleri dentant cun ils posts cumpetents gia avant che Vus sortis da la Svizra, sch'i dat eventualmain scumonds, permissiuns u restricziuns, p.ex. en ils secturs animals, protecziun da las spezias, armas, bains culturals e.u.v.

Sortir da la Svizra cun martganzia privata

Disposiziuns d'import a l'exteriur

Las disposiziuns d'import a l'exteriur divergeschan d'in pajais a l'auter. Per infurmaziuns As drizzai per plaschair a l'administraziun da duana dal pajais respectiv.

Adressas ed uras d'avertura dals posts da duana dals pajais vischins

Export da vehichels

Vulais Vus exportar in vehichel or da la Svizra? Alura stuais Vus annunziar il vehichel – senza vegnir intimà – ad in post da duana per laschar far l'uschenumnada taxaziun d'export.

Fegl d'infurmaziun «Export da vehichels stradals a motor»

Restituziun da la TPV da la Svizra a persunas estras

Persunas che n'abitan betg en Svizra pon far restituir las taglias sin lur cumpras (tax-free). La martganzia cumprada sto dentant avair ina valur d'almain 300 francs.

Infurmaziuns davart las cundiziuns per la liberaziun da taglia e davart ils documents necessaris chattais Vus sin la pagina d'internet da l'Administraziun federala da taglia.

Far cumpras en Svizra senza stuair pajar taglias