Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Rentas per survivents

Per evitar ina miseria finanziala a chaschun da la mort dal conjugal u d'in genitur survegnan ils survivents (conjugal, partenaris registrads da medema schlattaina, uffants) ina renta per survivents. Ins distingua tranter rentas per vaivs e rentas per orfens.

Import/calculaziun

Per pudair retrair ina renta per survivents sto la persuna defuncta avair pajà en las contribuziuns a la AVS durant almain in onn.

Sche la persuna defuncta na demussa nagina interrupziun da las contribuziuns, vegnan pajadas las suandantas rentas minimalas resp. maximalas (2019):

 

Contribuziun minimala fr./mais

Contribuziun maximala fr./mais

Renta per vaivs 948.- 1896.-
Renta per orfens 474.- 948.-

Survivents e vaivs che retiran ina renta da vegliadetgna u d'invaliditad survegnan in supplement da 20 % sin la renta da vegliadetgna u d'invaliditad (vesair fegl d'infurmaziun 3.03, agiunta).

Davart l'import exact da la renta per survivents infurmescha la cassa da la AVS da la persuna defuncta.

Adressas da las filialas da la AVS

Premissas per rentas da la AVS per survivents

Las premissas exactas per retrair ina renta per survivents ed ulteriuras infurmaziuns (p.ex. il dretg per persunas divorziadas, il dretg en cas d'interrupziuns da las contribuziuns, il dretg en cas d'ina renta da la AVS ed AI) vesais Vus sin il fegl d'infurmaziun da la AVS.

Fegl d'infurmaziun 3.03 – Rentas da la AVS per survivents

Annunzia per ina renta per survivents

Per partenaris en concubinat

Partenaris en concubinat na survegnan betg ina renta per vaivs da la AVS u da l'assicuranza cunter accidents.

Tar bleras cassas da pensiun han els mo in dretg limità da prestaziuns per survivents a chaschun da la mort dal partenari. As infurmai tar l'instituziun da prevenziun (cassa da pensiun u instituziun da libra circulaziun) da la persuna defuncta.