Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Ratas da taglia

Pajaments a quint

Las taglias chantunalas e communalas pon per regla vegnir pajadas en ratas. Ellas vegnan repartidas sin in onn ed èn pajaments parzials per il debit da taglia probabel. En quantas ratas ch'i vegn pajà, è reglà differentamain da chantun a chantun. Suenter che la taxaziun definitiva è terminada vegn fatg il rendaquint final e las ratas pajadas vegnan deducidas da la taglia effectivamain debitada. En intgins chantuns èsi ultra da quai pussaivel da pajar ina rata per mais u da prestar in pajament unic per tut ils geners da taglia (eventualmain cun sconto).

Sche Vus na pajais betg a temp las ratas da taglia, stuais Vus er pajar in tschains da retard.

Pajaments en ratas e prorogaziuns

In pajament en ratas (cun u senza prorogaziuns dal pajament) po er vegnir dumandà per facilitar il pajament, sche Vus essas en las stretgas. Contactai l'autoritad da taglia da Voss chantun da domicil per fixar ina cunvegna da pajament.

Sche Vus na pajais insumma betg Vossas taglias suenter la scadenza d'in termin, iniziescha l'uffizi da taglia ina scussiun envers Vus.

Autoritads da taglia dals chantuns – facilitaziuns da pajament