directamain tar il cuntegn

Tgi dastga suttascriver in referendum facultativ e co vegnan controlladas las suttascripziuns?

Cun in referendum facultativ pon las votantas ed ils votants impedir ch'in conclus dal parlament entria en vigur.

Tgi dastga suttascriver in referendum facultativ?

Tgi che ha il dretg da votar sin plaun federal, dastga far ed er suttascriver in referendum facultativ sin plaun federal. Il dretg da votar ha, tgi che ha almain 18 onns, la naziunalitad svizra e n'è betg sut curatella cumplessiva pervia d'ina inabilitad permanenta da giuditgar. Quai stat en l'artitgel 136 da la Constituziun federala.

Dumondas frequentas sin la pagina d'internet da la Chanzlia federala

Svizras e Svizzers che vivan a l'exteriur dastgan suttascriver referendums facultativs, sch'els han almain 18 onns ed èn registrads en l'ambassada dal pajais, nua ch'els vivan.

Tge prescripziuns ston vegnir resguardadas tar la suttascripziun? Premissas

Tgi che rimna suttascripziuns per in referendum, sto observar tschertas prescripziuns areguard la furma. Per exempel èsi impurtant che mo votantas e votants da la medema vischnanca suttascrivan sin la medema glista da suttascripziuns, perquai ch'i èn en emprima lingia las vischnancas, che controlleschan e decleran per valaivlas las suttascripziuns. Sche tschertas prescripziuns areguard la furma na vegnan betg observadas, na quintan las suttascripziuns betg.

Controlla da las suttascripziuns

Las suttascripziuns inoltradas vegnan controlladas da duas autoritads:

  • Las vischnancas attestan la valaivladad da las suttascripziuns. Ellas controlleschan en spezial, sche las persunas che han suttascrit èn inscrits en il register electoral u sch'ina persuna ha suttascrit pliras giadas.
  • La Chanzlia federala controlla oravant tut, sche las suttascripziuns correspundan a las prescripziuns legalas.

Referendums che pon vegnir suttascrits

Sche Vus suttascrivais in referendum, stuais Vus inscriver Voss num e Voss prenum a maun e legibel sin la glista ed agiuntar Vossa suttascripziun cun agen maun.

Vus pudais chargiar giu glistas da suttascripziun da l'internet (sco PDF), stampar ellas e rimnar cun quellas suttascripziuns per in referendum.

Vorlagen mit laufender Referendumsfrist