Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Decleraziun da taglia: deducziun da donaziuns

Tgi ch'ha fatg donaziuns en daners a favur d'organisaziuns d'utilitad publica durant l'onn, dastga deducir l'import da quellas en la decleraziun da taglia. Tge organisaziuns ch'èn admessas, quant auta che la deducziun pauschala è, quant ch'i po vegnir deducì maximalmain e quant che la donaziun sto importar minimalmain, variescha da chantun a chantun.

Tge donaziuns che pon anc vegnir deducidas, vegnis Vus a savair tar Vossa administraziun chantunala da taglia.

Deducziuns da donaziuns en Voss chantun da domicil