Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Cun la matura al studi

Per vegnir admess ad ina scola auta svizra dovri in examen da maturitad. Differentas vias mainan ad ina maturitad.

La maturitad gimnasiala

Il gimnasi vegn per gronda part frequentà a partir da l’ultim onn da scola dal stgalim secundar I ubain suenter il stgalim secundar I e dura quatter onns. La maturitad gimnasiala permetta l’access direct a l’universitad.

La maturitad professiunala

La maturitad professiunala è ina furmaziun generala extendida ed approfundada che cumplettescha l’emprendissadi. Ella pussibilitescha l’access direct ad ina direcziun da studi – parentada cun la professiun – ad ina scola auta spezialisada. Ella po vegnir absolvida:

  • durant l’emprendissadi (instrucziun cumplementara en roms da furmaziun generala a la scola media professiunala (SMP)),
  • suenter l’emprendissadi (sco furmaziun a temp cumplain u a temp parzial),
  • independentamain d’ina scola (a chaschun dals examens federals da maturitad professiunala).

Tgi che ha – sper l’attestat federal da maturitad professiunala – reussì l’examen cumplementar da passarella, po s’immatricular en ina scola auta universitara svizra u en ina scola auta da pedagogia.

Ulteriuras infurmaziuns davart la maturitad professiunala
Examen cumplementar passarella maturitad spezialisada– scolas autas universitaras

La maturitad spezialisada

Suenter la scolaziun da trais onns ad ina scola media spezialisada po vegnir acquistada la maturitad spezialisada. La maturitad spezialisada pussibilitescha – entaifer il champ professiunal tschernì – l’access direct ad ina scola auta spezialisada u ad ina scola auta da pedagogia (rom da studi persuna d’instrucziun per il stgalim primar, inclusiv scolina/stgalim prescolar).

Tgi che ha – sper l’attestat federal da maturitad spezialisada – reussì l’examen cumplementar da passarella, po s’immatricular en ina scola auta universitara svizra u en ina scola auta da pedagogia per tut las direcziuns da studi.

Certificat da scola media spezialisada
Examen cumplementar passarella maturitad spezialisada– scolas autas universitaras