Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Tge geners da sepultura datti en Svizra?

Durant la vita pudais Vus fixar, co che Vus vulais vegnir sepulì a chaschun da Vossa mort. Sch'ina persuna defuncta na lascha enavos naginas indicaziuns co ch'ella vul vegnir sepulida, fixeschan ils confamigliars il gener da la sepultura.

En Svizra èn derasads ils suandants geners da sepultura:

  • Cremaziun
    Las restanzas mortalas vegnan cremadas e la tschendra vegn messa en in'urna. Questa urna vegn surdada als confamigliars e po vegnir sepulida sin in santeri (fossa u nischa d'urna) u po er vegnir tegnida en salv a chasa.
  • Enterrament
    La persuna defuncta vegn messa en in vaschè e sutterrada sin in santeri. Tut tenor il santeri pon vegnir elegids differents geners da fossas: fossas singulas, fossas da famiglia u fossas cuminaivlas.

Ulteriuras infurmaziuns davart ils usits da sepultura e davart ils custs e las formalitads respectivas dat l'uffizi da sepultura da la vischnanca.

Uffizi da sepultura da la vischnanca