Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Retrair ordavant ils daners da la cassa da pensiun

En tscherts cas pudais Vus retrair Voss daners da la cassa da pensiun (dabun da prevenziun) gia avant la pensiun: sche Vus vulais acquistar proprietad d'abitar, sche Vus cumenzais cun in'activitad da lavur independenta u sche Vus bandunais definitivamain la Svizra.

Retratga anticipada per proprietad d'abitar per l'agen diever

Vus pudais duvrar Voss daners da la cassa da pensiun per cumprar proprietad d'abitar, per pajar enavos credits ipotecars u per cumprar certificats da participaziun d'ina societad per la construcziun d'abitaziuns. Resguardai per plaschair il suandant:

  • Ina retratga anticipada po vegnir fatga maximalmain mintga tschintg onns.
  • Fin al 50avel onn da vegliadetgna dastga vegnir duvrà tut il chapital da prevenziun.
  • Suenter il 50avel onn da vegliadetgna è limità l'import da la retratga en daner blut.
  • Sche Vus essas maridada u maridà, duvrais Vus il consentiment en scrit da Voss conjugala (il partenadi registrà ha il medem status sco la lètg).
  • Sche Vus vendais puspè la proprietad d'abitar, stuais Vus per regla restituir l'import retratg anticipadamain.
  • Ina retratga anticipada reducescha la renta da vegliadetgna sco er la renta d'invaliditad e la renta per survivents.

Proceder

As infurmai tar Vossa instituziun da prevenziun (cassa da pensiun u instituziun da libra circulaziun) davart las modalitads da la retratga e davart ils termins. L'instituziun da prevenziun As vegn a communitgar tge documents che Vus duvrais.

Retratga anticipada cur che Vus cumenzais in'activitad da gudogn independenta

Vus pudais er retrair en daners bluts Voss daners da la cassa da pensiun, cur che Vus cumenzais cun in'activitad da gudogn independenta e na suttastais betg pli a la prevenziun professiunala obligatorica.

Proceder

Vus stuais cumprovar a Vossa instituziun da prevenziun che Vus avais cumenzà cun in'activitad da gudogn independenta: tschains da locaziun per localitads, cumpra da material, conferma da la AVS, inscripziun en il register da commerzi e.u.v. La dumonda sto vegnir inoltrada tar l'instituziun da prevenziun l'onn suenter il cumenzament da l'activitad da gudogn independenta. En cas da persunas assicuradas maridadas vegn pretendì il consentiment en scrit dal conjugal (il partenadi registrà ha il medem status sco la lètg).

Partenza definitiva da la Svizra

Vus pudais retrair en daners bluts Voss daners da la cassa da pensiun, sche Vus cumprovais che Vus bandunais definitivamain la Svizra per As domiciliar a l'exteriur.

Pajament en cas d'ina partenza per in pajais da la UE/AECL

Tgi che banduna la Svizra per sa domiciliar en in stadi da la UE/AECL na po per regla betg sa laschar pajar ora ils daners da la cassa da pensiun che derivan da la prevenziun professiunala obligatorica, perquai che las persunas en il nov stadi da domicil èn assicuradas obligatoricamain per vegliadetgna, invaliditad e prestaziuns per survivents. La part obligatorica dal dabun da prevenziun sto pia restar en Svizra sin in conto bloccà (conto u polissa da libra circulaziun) e po vegnir retratga pir cur che la vegliadetgna da pensiun è cuntanschida. L'uschenumnada part surobligatorica dals daners da la cassa da pensiun po dentant vegnir retratga en daners bluts. La part obligatorica e la part surobligatorica èn inditgadas sin il certificat d'assicuranza persunal sut il titel "Infurmaziuns davart la prevenziun per la vegliadetgna".

Proceder

Contactai la cassa da pensiun da Voss ultim patrun u l'instituziun da libra circulaziun, nua che Vus avais in conto u ina polissa e la cumprovai cun mussaments, nua che Vus vulais emigrar.

Libra circulaziun

Assicuranzas socialas – partenza definitiva da la Svizra – infurmaziuns per burgais esters