Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Pers il permiss per emprender a manischar u il permiss da manischar

Annunziar a la polizia

Sche Voss permiss è vegnì engulà, stuais Vus annunziar quai en mintga cas a la polizia.

Posts da polizia

Dumonda per in duplicat

Tar l'uffizi per il traffic sin via da Voss chantun da domicil As pudais Vus laschar far in duplicat dal permiss pers u engulà. Ils suandants documents pudais Vus ubain purtar persunalmain al spurtegl u trametter per posta:

Tge permiss? Documents necessaris
permiss per emprender a manischar dumonda per in duplicat
fotografia da passaport en colur
copia d'in document d'identitad uffizial (carta d'identitad, passaport, legitimaziun da persunas estras)
vegl permiss da manischar blau Sche Vus perdais il permiss da manischar blau, As vegn emess in nov permiss da manischar en il format da carta da credit (PCC).
dumonda per in duplicat
fotografia da passaport en colur
original d'in document d'identitad uffizial (carta d'identitad, passaport, legitimaziun da persunas estras)
nov permiss da manischar en il format da carta da credit (PCC)

fotografia da passaport en colur (sche la data d'emissiun dal PCC pers è pli veglia che 1 onn)
copia (tut tenor chantun: original) d'in document d'identitad uffizial (carta d'identitad, passaport, legitimaziun da persunas estras)

Il PCC pers u engulà vegn bloccà automaticamain en il register central da las autorisaziuns da manischar (FABER), sch'i vegn emess in nov.

 

Dumonda per in duplicat

Taxas

Las taxas pon variar da chantun a chantun.

Restituir il permiss vegl chattà

Sch'i vegn emess in nov permiss da manischar u in nov permiss per emprender a manischar, perda il permiss vegl sia valaivladad. Sch'il permiss original annunzià sco pers vegn puspè chattà, na dastga el betg pli vegnir duvrà vegnir munì cun ina remartga correspundenta e tramess a l'Uffizi per il traffic sin via.