Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Pers il document dal vehichel

Vus avais pers il document da Voss vehichel u el As è vegnì engulà? Tar l'uffizi per il traffic sin via pudais Vus empustar in duplicat.

Empustar in duplicat

Il formular da dumonda correspundent survegnis Vus tar l'uffizi per il traffic sin via u tar il post da la polizia chantunala.

Sch'il certificat original ì a perder vala anc, dastga vegnir emess in duplicat mo sin ina dumonda suttascritta persunalmain dal possessur dal vehichel. Il duplicat vegn consegnà exclusivamain al possessur dal vehichel (persunalmain u per posta).

Custs

Ils custs dal duplicat varieschan da chantun a chantun. As infurmai per plaschair tar l'uffizi per il traffic sin via da Voss chantun da domicil.