Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Obligaziun da pajar taglia sin la plivalur

Tut las interpresas èn obligadas da pajar la taglia sin la plivalur, independentamain da lur furma giuridica.

Interpresas cun sedia en Svizra

  • Sche la svieuta annuala da prestaziuns suttamessas a la taglia furnidas en Svizra e/u a l’exteriur è pli bassa che 100'000 francs (150'000 francs per instituziuns d'utilitad publica e per uniuns da sport e da cultura senza finamira da rendita), èn las interpresas liberadas da l'obligaziun da pajar la taglia sin la plivalur.
  • Las interpresas che furneschan exclusivamain prestaziuns ch’èn exceptadas da la taglia sin la plivalur sin il territori svizzer (p.ex. tractaments medicinals u prestaziuns da furmaziun) na ston betg sa laschar registrar sco interpresas obligadas da pajar la taglia sin la plivalur.

Interpresas cun sedia a l'exteriur

  • Las interpresas che furneschan prestaziuns sin il territori svizzer èn obligadas da pajar la taglia sin la plivalur a partir da l’emprim franc svieuta.
  • Sche la svieuta annuala totala da prestaziuns suttamessas a la taglia furnidas en Svizra ed a l’exteriur è pli bassa che 100'000 francs (150'000 francs per instituziuns d'utilitad publica e per uniuns da sport e da cultura senza finamira da rendita), è l'interpresa liberada da l'obligaziun da pajar la taglia sin la plivalur.

  • Medemamain liberadas da l’obligaziun da pajar taglia sin la plivalur èn las interpresas che furneschan exclusivamain prestaziuns ch’èn exceptadas da la taglia sin la plivalur (p.ex. exportaziuns).

  • Plinavant na ston las interpresas che furneschan exclusivamain prestaziuns ch’èn exceptadas da la taglia sin la plivalur sin il territori svizzer (p.ex. tractaments medicinals u prestaziuns da furmaziun) betg sa laschar registrar sco interpresas obligadas da pajar la taglia sin la plivalur; quai vala er, sch’ellas furneschan ultra da quai prestaziuns en il territori svizzer ch’èn liberadas da la taglia sin la plivalur.

Obligaziun da pajar la taglia sin la plivalur en differenta branschas

Artitgel da la lescha davart las prestaziuns deliberadas