Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Maridar a l'exteriur

Tgi che vul maridar a l'exteriur, sto s'infurmar avant la maridaglia davart ils documents pretendids sco er annunziar la maridaglia suenter la ceremonia tar la represchentanza svizra , per ch'ils documents possian vegnir tramess en Svizra.

Preparaziun

Liquidai per plaschair ad ura ils suandants puncts avant la maridaglia:

  • As infurmai tar l'uffizi da stadi civil ester, nua che Vus vulais maridar, tge documents che Vus stuais prender cun Vus da la Svizra.
  • Infurmai la represchentanza svizra en il pajais tschernì davart Vossa intenziun da maridar là.
  • As infurmai avant la maridaglia tar la represchentanza svizra en il pajais tschernì u tar l'uffizi da stadi civil en Svizra davart las pussaivladads che Vus vegnis ad avair tar la tscherna dal num. Savens cunvegni da liquidar tscherts pass avant la maridaglia, p.ex. per che Vus survegnias in num da famiglia cuminaivel.
  • Scleri gia avant la maridaglia tar la represchentanza svizra cumpetenta, tge formalitads che ston vegnir resguardadas, per che la maridaglia possia vegnir renconuschida uschè svelt sco pussaivel en Svizra. Per dumondas concernent l'entrada e la dimora da la conjugala estra u dal conjugal ester en Svizra As drizzai a l'autoritad da migraziun da Voss chantun da domicil u a la represchentanza cumpetenta a l'exteriur.

Represchentanzas svizras a l'exteriur

Renconuschientscha da la maridaglia en Svizra

La conjugala futura u il conjugal futur ha il dretg da burgais svizzer

Ils documents necessaris ston vegnir inoltrads a la represchentanza svizra cumpetenta en il pajais tschernì. Quella trametta lura ils documents a l'autoritad svizra cumpetenta. Resguardai per plaschair che la procedura dura in tschert temp.

Sch'in dals conjugals è ester, vegnan per regla duvrads documents supplementars dad el. As infurmai a temp tar la represchentanza svizra en il pajais tschernì, tge documents ch'i dovra en Vossa situaziun.

Ils conjugals han ina naziunalitad estra

En quest cas stuais Vus contactar la polizia d'esters da Voss chantun da domicil futur. Ella è responsabla per la procedura da renconuschientscha.

Dumondas frequentas en connex cun la maridaglia