Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Vegnir a star en Svizra: Tge stoss jau resguardar?

Persunas che vegnan a star en Svizra nà da l'exteriur ston manar lur mobigliar sur il cunfin. Cun in pèr preparaziuns gartegia quai senza problems. Vus stuais gia avair liquidà tut las formalitads per ina dimora en Svizra.

Premissas

Per che Voss mobigliar sco mobiglia, vaschella, cudeschs, vestgadira e.u.v. possia vegnir manà en Svizra senza stuair pajar taxas, stuais Vus transferir Voss domicil. Il transferiment dal domicil cumprovais Vus per exempel cun in contract da locaziun, cun in contract da lavur e.u.v.

Sco ulteriura premissa stuais Vus far ina glista da tut ils objects che Vus manais en Svizra. Quests objects stuais Vus gia avair duvrà avant durant almain sis mais, e Vus als stuais duvrar vinavant suenter la midada da chasa. Resguardai per plaschair che Voss mobigliar sto en mintga cas vegnir manà en Svizra durant las uras d'avertura dals posts da duana per martganzia.

Vegnir a star en Svizra nà da l'exteriur

Ulteriuras infurmaziuns chattais Vus sin la pagina d'internet da l'Administraziun federala da duana.