Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Empustar in extract dal register da scussiun

L'extract dal register da scussiun mussa, sche Vus avais pajà Voss quints entaifer ils termins ubain sche Vus essas vegnì stumà. Sche Vus As annunziais per in'abitaziun, po quest extract vegnir pretendì dal locatur futur.

Empustar online l’infurmaziun davart ina scussiun

L'extract dal register da scussiun pudais Vus empustar online tar il spurtegl da scussiun da l'uffizi federal da giustia. Emplenir il formular en la rait, stampar e trametter per posta a l’uffizi da scussiun responsabel. L'extract dal register da scussiun custa per regla 17 francs plus taxa da spediziun.

Sco alternativa pudais Vus empustar l'extract dal register da scussiun directamain tar il spurtegl da l'uffizi da scussiun cumpetent

Per survegnir in extract da l'agen register da scussiun sto vegnir preschentà in certificat da domicil, in permiss da manischar, ina carta d'identitad, in passaport u ina legitimaziun da persunas estras.

Chattar l'uffizi da scussiun cumpetent