Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

AVS (Assicuranza per vegls e survivents) per repatriads

Persunas che han lavurà en Svizra e che bandunan puspè il pajais survegnan tut tenor naziunalitad in rembursament da las contribuziuns pajadas a l’AVS u ina pensiun.

Datti ina cunvegna d’assicuranza sociala cun il stadi da patria, vegn la pensiun er pajada a l’exteriur. Intginas cunvegnas da l’assicuranza sociala prevesan plinavant il rembursament da las contribuziuns. Na datti nagina tala cunvegna, pon sin dumonda vegnir rembursadas las contribuziuns pajadas a l’AVS senza tschains.

Cunvegnas d’assicuranza sociala

Formular per il rembursament da las contribuziuns a l’AVS

Per inoltrar ina dumonda, sto ins avair lavurà in onn en Svizra. Dumondas pon vegnir inoltradas cun il formular correspundent tar la Cassa svizra da cumpensaziun.

Annunzia per ina renta da l’AVS per persunas cun domicil a l’exteriur