Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Annunziar la dischoccupaziun

Essas Vus dischoccupà? Annunziai quai immediatamain al post cumpetent.

As infurmai tar Vossa vischnanca da domicil, tar tgi che Vus stuais annunziar Vossa dischoccupaziun: tar la vischnanca da domicil u tar il center regiunal per intermediaziun da lavur (CIL). L'annunzia sto vegnir fatga persunalmain ed il pli tard l'emprim di che Vus vulais far diever da prestaziuns da la cassa da dischoccupaziun.

Prendai cun Vus ils suandants documents a l'annunzia:

  • il certificat d'assicuranza AVS/AI u carta d'assicuranza
  • in document d'identitad uffizial
  • in attest da domicil u ina quittanza dals documents deponids da la vischnanca da domicil, en cas che l'emprima annunzia sto vegnir fatga en Voss chantun directamain tar il CIL
  • il formular "Annunzia tar la vischnanca da domicil", en cas che l'emprima annunzia n'è betg vegnida fatga tar il CIL
  • persunas estras: la permissiun da domicil u ina legitimaziun da persunas estras

La vischnanca di, tge pass che Vus stuais far. Il center regiunal per intermediaziun da lavur (CIL) As envida alura ad in di d'infurmaziun. Pli tard han lieu cussegliaziuns individualas cun Vossa cussegliadra u cun Voss cussegliader da persunal dal CIL.

Annunziar la dischoccupaziun tar la vischnanca da domicil / tar il CIL

Endatai sin la suandanta pagina d'internet il numer postal da Vossa vischnanca da domicil. Vus arrivais alura tar l'uffizi da lavur cumpetent (sche Vossa vischnanca da domicil ha in tal uffizi) u directamain tar il CIL.