Proceduras electoralas

Sco sin plaun federal vegnan elegids er las commembras ed ils commembers dals 26 parlaments chantunals directamain dal pievel. Il dumber da commembras e commembers dals singuls parlaments chantunals variescha. En la gronda part dals cas dependa el dal dumber d'abitantas e d'abitants. Actualmain importa il dumber tranter 50 commembras e commembers en il chantun Appenzell Dadens e 180 en il chantun Turitg.

Per regla han las elecziuns lieu mintga 4 onns, cun excepziun dals chantuns Friburg, Vad, Genevra e Giura che han in ciclus da 5 onns e da l'Appenzell Dadens, nua ch'i vegn elegì mintga onn.

Las elecziuns han per regla lieu tenor il sistem da proporz. Ils sezs vegnan pia repartids en proporziun cun il dumber da vuschs ch'ina partida ha survegnì.

Cuntrari al parlament federal che consista da duas chombras, numnadamain il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns, han tut ils parlaments chantunals mo ina chombra.