Custs en media

En media stuais Vus far quint cun ils suandants custs (categoria B, emprima emprova):

  • examen da la vesida: 10 fin 15 francs

  • curs per agid d'urgenza: 100 fin 200 francs

  • cudesch da teoria: ca. 30 francs

  • examen teoretic da manischar: 30 fin 40 francs

  • permiss per emprender a manischar: 20 fin 80 francs

  • curs d'instrucziun da traffic: 200 fin 280 francs

  • lecziun da manischar: (betg obligatoric, 45 fin 50 minutas) 80 fin 110 francs

  • examen pratic da manischar: 120 fin 140 francs

  • permiss da manischar: 35 fin 60 francs