Las autoritads svizras online

directamain tar il cuntegn

Tge far, sch'ils products èn manglus?

Mettai en salv ils bons da cassa da Vossas cumpras per pudair far valair la garanzia. Ma quant ditg vala la garanzia per in product che Vus avais cumprà ed en tge cas pudais Vus far valair quella?

Tge dretgs avais Vus?

Tar la cumpra en l'affar n'avais Vus betg remartgà ch'il product ha ina mancanza. Tar la cumpra en l'internet As vegn furnì in product manglus. Tge dretgs pudais Vus far valair?

Tenor il dretg svizzer avais Vus sco cumprader trais pussaivladads:

  • Vus pudais annullar la cumpra.
  • Vus pudais pretender ina reducziun dal pretsch.
  • Vus pudais pretender ch'il product manglus vegnia remplazzà tras in product equivalent.

Questas regulaziuns legalas n'han dentant betg in caracter stringent. Ellas valan pia mo, sch'il vendider n'ha betg reglà ils dretgs dals cumpraders en moda divergenta en il contract u en las cundiziuns generalas da fatschenta. As infurmai perquai avant mintga cumpra, sch'i dat cundiziuns generalas da fatschenta, e legiai quellas cun quità.

Problems en connex cun la reparatura da products cun garanzia?

Termin da garanzia

Tge termin da garanzia vala per ils products che Vus avais cumprà?

En cas da contracts da cumpra tranter in vendider che agescha en il rom d'ina activitad professiunala u commerziala, ed en cas da cumpraders che acquistan il product per il diever persunal u famigliar, valan ils suandants temps da garanzia:

  • in temp da garanzia da dus onns per novs products;
  • in temp da garanzia dad in onn per occasiuns.

Quests temps da garanzia na valan dentant betg, sch'il vendider excluda dal tuttafatg sia garanzia. Uschia ristga el dentant da cuntrafar a l'artitgel 8 da la Lescha federala davart la concurrenza illoiala (LCI).