directamain tar il cuntegn

Incumbensas dal parlament

Las duas chombras dal parlament han las medemas incumbensas. L'incumbensa principala è da decretar leschas federalas.

Las incumbensas dal parlament

 • LEGISLAZIUN:
  Il parlament svizzer decretescha sin plaun federal las leschas che tutgan al champ da cumpetenza da la Confederaziun. Questas cumpetenzas èn regladas expressivamain en la Constituziun federala. Plinavant po el proponer al pievel ed als chantuns midadas da la Constituziun federala – danor en il cas d'iniziativas dal pievel –, el decretescha conclus federals e ratifitgescha cunvegnas internaziunalas. Tut quai cun resalva dal referendum obligatoric u facultativ.
    
 • ELECZIUNS:
  Las elecziuns tras il parlament vegnan fatgas da l'Assamblea federala plenara, pia cuminaivlamain dal Cussegl naziunal e dal Cussegl dals chantuns. En questa furma da reuniun elegia il parlament las u ils 7 commembras u commembers dal Cussegl federal, la chanceliera federala u il chancelier federal sco er las commembras ed ils commembers dals tribunals federals. Mintga onn durant la sessiun d'enviern elegia il parlament 1 da las u dals 7 commembras u commembers dal Cussegl federal sco presidenta u president da la Confederaziun sco er in ulteriura commembra u commember sco vicepresidenta u vicepresident da la Confederaziun. En cas d'in privel da guerra elegia l'Assamblea federala ultra da quai il general da l'Armada svizra.
    
 • SURVEGLIANZA SUPREMA:
  Il parlament fixescha ils champs d'activitad dal Cussegl federal ed uschia er quels da l'administraziun federala ed exequescha la surveglianza suprema da questas activitads. Ultra da quai ha el la surveglianza suprema da las activitads dals Tribunals federals svizzers e dals auters organs, als quals èn vegnidas surdadas incumbensas federalas.
Parlament svizzer – Las incumbensas da l'Assamblea federala

Co ch'il parlament prenda ses conclus

Il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns tractan las medemas fatschentas ed han la medema pussanza. Tscherts conclus (p.ex. las elecziuns) vegnan prendids communablamain d'omaduas chombras en l'Assamblea federala plenara. En la gronda part dals cas tractan las duas chombras las fatschentas dentant separadamain. Sch'ellas na vegnan betg a la medema conclusiun, vegn manà tras ina procedura speziala, l'uschenumnada procedura d'eliminaziun da las differenzas.

Instruments parlamentars

Per il solit suttametta il Cussegl federal al parlament in sboz d'ina lescha. Il parlament deliberescha, refusa u adatta quel.

Las parlamentarias ed ils parlamentaris pon dentant er integrar sezs lur ideas cun elavurar in'atgna proposta. Per quest intent als stattan a disposiziun differents instruments da l'iniziativa parlamentara sur la moziun fin al postulat, a l'interpellaziun ed a la dumonda.

Il parlament svizzer – ils instruments parlamentars, las intervenziuns parlamentaras